Strømleverandører som tilbyr billig strøm

De fleste strømavtaler i dag er spotprisavtaler. Dette skyldes det faktum at prisen i løpet av et år i de fleste tilfeller vil være rimeligst med en slik avtale. Selvsagt finnes det mange andre former for strømavtaler hos energiselskapene, men det er nå engang spotpris som er det mest populære. Her vil prisen variere nesten fra time til time og være veldig lav om sommeren samt noe høyere om vinteren. Det kan derfor være stor forskjell på strømregningen i løpet av året. Det er ikke kun spotprisen som avgjør hvor mye du må betale for den strømmen du bruker. Der blir lagt til et påslag som er selskapenes fortjeneste og et lovpålagt påslag for el sertifikater. I tillegg er det noen selskaper som har en fastpris du må betale hver måned og enkelte selskaper krever også at du binder deg for en bestemt periode for å få de beste prisene.

Når du skal sammenligne priser hos de ulike strømselskapene så er det derfor viktig å fokusere på de påslagene de tar. Mange har også kampanjetilbud med lave priser, men husk på at disse kun gjelder i en begrenset periode og deretter må du betale vanlig pris. Siden det er veldig enkelt å bytte leverandør i dag, så bør du shoppe litt priser ved jevne mellomrom. Det kan være en del penger å spare ved å bytte til en billig leverandør.

Fem billige strømselskaper

AKRAFT hører til blant de billigste strømselskapene. Om vi tar utgangspunkt i en spotprisavtale, så må du betale et tillegg på 3 øre pr. kWh, som dekker det lovpålagte påslaget for el sertifikater. Ved siden av dette må du betale en fastpris på kr 39 pr. måned. Det er ikke bindingstid på spotprisavtalene hos AKRAFT.

Gudbrandsdal Energi er også en strømleverandør som tilbyr billig strøm. Med en spotprisavtale hos GE Energi betaler du spotpris og et tillegg på 3,9 øre pr. kWh. Dette inkluderer el sertifikater. Der er ikke noen månedspris, ingen bindingstid og heller ikke noe krav om at du må betale med avtalegiro.

Rauma Energi hører til blant de fem billigste leverandørene når vi sammenligner spotprisavtaler. Her betaler du 6,76 øre pr. kWh i tillegg til spotprisen på strømmen og dette inkluderer den pålagte el sertifikat avgiften. Du må betale en fastpris på kr 29 pr. måned, men det er ikke noen bindingstid på avtalen.

Oslo Kraft er også i toppen når vi ser på billig strøm. Med en spotprisavtale hos Oslo Kraft betaler du et tillegg på 7 øre pr. kWh, inkludert el sertifikat. I tillegg må du betale en fastpris på kr 39, men du kan bytte leverandør når du vil siden det ikke er noen bindingstid.

Agva er en strømleverandør som tilbyr fornybar energi og de bruker derfor kun vannkraft. Her er det heller ingen bindingstid og du betaler ikke noen fastpris. Med spotprisavtalen betaler du et tillegg til spotprisen på 9,9 øre pr. kWh og dette er inklusiv el sertifikater.